Cesium: Nejaktivnější kov na Zemi

Dnes vám tedy povím o nejaktivnějším a nejneobvyklejším kovu na Zemi – cesia. Cesium je alkalický kov, který se nachází blízko dna periodické tabulky chemických prvků. Pouze francium může být aktivnější než cesium, ale tento kov je radioaktivní a pouze nevýznamný. Kovové cesium je kvůli své vysoké aktivitě skladováno ve speciálních ampule pod inertní atmosférou buď argonu nebo vodíku.

Co se týče vzhledu, cesium má nažloutlý odstín jako zlato, ale cena za cesium je stále vyšší než zlato. Vzhledem k extrémně malému prodejnímu trhu a jeho nejvyšší aktivitě může cena cesia dosáhnout více než 100 eur za gram! Lahvička, kterou vidíte na obrazovce, obsahuje 50 gramů cesia. Jen si představte, že to stojí.

Cesium je neobvyklé v tom, že má velmi nízký bod tání – pouhých 29 stupňů Celsia. Pokud vezmete lahvičku s cesiem do ruky, uvidíte, jak rychle se kov začne tavit. Navíc, i když je cesium stále v lahvičce, můžeme s ním již experimentovat.

Pokud necháte tekuté cesium nějakou dobu v lahvičce, částečně ztvrdne a vytvoří velmi krásné krystaly čistého cesia. Poprvé na YouTube můžete nyní pozorovat cesium, jak se řeže. Nejprve jsem vzal kus cesia a položil ho na kus dřeva. Cesium taje z oxidační reakce kyslíku ve vzduchu a následně se samovznítí nádherným purpurovým plamenem díky cesiovým iontům. Podobně se na ubrousku chová i cesium.