Cubli Smart Cube: Kostka, která dokáže skákat i balancovat

Cubli je kostka o rozměrech 15 × 15 × 15 cm, která dokáže vyskočit a balancovat na svém rohu. Reakční kola namontovaná na třech stranách krychle se otáčejí vysokou úhlovou rychlostí a pak se náhle zabrzdí, což způsobí, že Cubli vyskočí.

Jakmile Cubli téměř dosáhne polohy pro vztyčení v rohu, jsou aplikovány řízené krouticí momenty motoru, aby vyvážil v rohu.

Kromě vyvažování lze momenty motoru také použít k dosažení řízeného pádu, takže Cubli může dostat příkaz k pádu v libovolném směru.

Kombinací těchto tří schopností – vyskočení, balancování a kontrolovaného pádu – je Cubli schopen „chodit“.