Foucaultovo kyvadlo, které vám umožní vidět, jak se Země otáčí

Foucaultovo kyvadlo je jednoduché zařízení pojmenované po francouzském fyzikovi Léonu Foucaultovi a koncipované jako experiment k demonstraci rotace Země. Kyvadlo bylo představeno v roce 1851 a byl prvním experimentem, který poskytl jednoduchý, přímý důkaz rotace Země.

Na geografickém severním pólu nebo geografickém jižním pólu zůstává rovina oscilace kyvadla neměnná vzhledem ke vzdáleným hmotám vesmíru, zatímco Země se pod ní otáčí, přičemž rotace trvá jeden hvězdný den.

Takže vzhledem k Zemi se rovina kmitání kyvadla na severním pólu – při pohledu shora – během jednoho dne úplně otočí ve směru hodinových ručiček; kyvadlo na jižním pólu se točí proti směru hodinových ručiček.

Když je Foucaultovo kyvadlo zavěšeno na rovníku, rovina oscilace zůstává pevná vzhledem k Zemi. V jiných zeměpisných šířkách rovina oscilace probíhá vzhledem k Zemi, ale pomaleji než na pólu.

Při použití dostatečné délky drátu může být popsaný kruh dostatečně široký, aby bylo možné okem vidět tečné posunutí podél měřícího kruhu mezi dvěma oscilacemi, což činí Foucaultovo kyvadlo velkolepým experimentem: například původní Foucaultovo kyvadlo v Panthéonu se pohybuje kruhově, s amplitudou kyvadla 6 metrů, asi o 5 mm v každé periodě.