Tento solárně poháněný stroj umí proměnit slanou vodu na sladkou

Federálně financované výzkumné úsilí o revoluci v úpravě vody přineslo technologii off-grid, která využívá energii ze samotného slunečního záření k přeměně slané vody na čerstvou pitnou vodu.

Systém odsolování, který využívá kombinaci technologie membránové destilace a nanofotoniky sbírající světlo, je první velkou inovací od Center for Nanotechnology Enabled Water Treatment (NEWT), multiinstitucionálního inženýrského výzkumného centra založeného na Rice University. Podívejte se na video od Rice University pro více informací:

Tato metoda je zcela odlišná od tradičních metod. Během konvenční membránové destilace protéká horká, slaná voda přes jednu stranu membrány, zatímco studená, filtrovaná voda protéká přes druhou.

Tato off-grid technologie je schopna poskytnout dostatek čisté vody pro rodinné použití na kompaktním půdorysu a lze ji zvětšit tak, aby poskytovala vodu pro větší komunity. Teplotní rozdíl pak vytváří rozdíl v tlaku páry, který pohání vodní páru z vyhřívaných stranou přes membránu směrem k chladnější straně s nižším tlakem.