Ochranné pracovní pomůcky je nutné používat pro vlastní bezpečnost, i bezpečnost okolí

Používaní předepsaných ochranných pracovních pomůcek by mělo být pro každého pracovníka samozřejmostí. Jejich obstarání by mělo být samozřejmostí pro zaměstnavatele. Bohužel obě skupiny nařízení často porušují, což může mít fatální následky. Ochranné pracovní pomůcky slouží k ochraně pracovníka i jeho okolí, a je velmi nezodpovědné jejich používání podceňovat.

Prevence úrazů

Primárně se ochranné pracovní pomůcky používají jako prevence pracovních úrazů, které jsou někdy smrtelné či mohou způsobit trvalé následky.

Ochranné pracovní pomůcky, například bezpečnostní helmy, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní boty nebo ochranné obleky, slouží k minimalizaci rizika úrazů. Helma chrání před pádem těžkých předmětů, což je běžné například na stavbách, rukavice zabraňují poranění rukou při manipulaci s nebezpečnými materiály.

Zaměstnavatelé by měli investovat do kvalitních ochranných pomůcek, například na uvex-safety.cz.

Ochrana před chemickými látkami

V některých pracovních prostředích jsou pracovníci vystaveni nebezpečným chemikáliím a toxickým látkám. Ochranné pracovní pomůcky, jako jsou ochranné brýle, respirátory nebo speciální oděvy, mohou chránit dýchací systém a kůži před vdechováním nebo kontaktu s těmito látkami.

Prevence poškození sluchu

Zejména v průmyslu a na stavbách jsou pracovníci vystaveni nadměrnému hluku. Sluchátka slouží k jejich ochraně před poškozením sluchu, které může být trvalé.

Ochrana před nebezpečnými částicemi

V některých odvětvích, jako je stavebnictví nebo zpracování dřeva, mohou pracovníci přicházet do styku s nebezpečnými částicemi, jako jsou prach, výpary nebo chemické částice. Respirátory nebo ochranné masky mohou zabránit vdechnutí těchto látek a chránit dýchací systém.