Potřebujete ekologicky zlikvidovat vaše vozidlo? Obraťte se na SbohemAUTO

Ekologická likvidace vozidla je stanovená zákonem, který se týká odpadů. Z pohledu ochrany životního prostředí zpřísňuje a ovlivňuje služby, které se týkají oblasti likvidace autovraků. Ty jsou, bez jakékoli výjimky, zařazené do skupiny nebezpečného odpadu. Mohou totiž obsahovat provozní kapaliny, které jsou škodlivé jak pro životní prostředí, tak i pro lidské zdraví. Především pak ve starších vozidlech se nachází velké množství jedovatých látek i ty mají negativní dopad na svoje okolí i zdraví člověka.

SbohemAUTO

Jedná se o plně certifikovanou společnost, která provádí profesionální ekologické likvidace autovraků. Disponuje všemi potřebnými povoleními a certifikáty potřebnými pro legální ekologickou likvidaci autovraků. Tu zajišťuje pro osobní i nákladní vozidla. Zaměstnanci poskytují slušné a seriózní vystupování a využívají recyklační centra, která mají platnou certifikaci a akreditaci pro sběr a ekologickou likvidaci autovraků podle platných norem a předpisů. Při předání vašeho vozidla zaměstnancům společnosti obdržíte Potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Společně s Protokolem o ekologické likvidaci vozidla je předložíte při odhlašování vozidla z Evidence silničních vozidel. Podrobnosti o službách a postupech naleznete na webu https://www.sbohemauto.cz/eko-likvidace-vozu.

Akreditovaná recyklační centra

Zde můžete předat vozidlo, které je určené pro likvidaci. Tady bude podrobeno přesně stanovenému postupu zpracování. Nejmodernější technologie, které jsou vyvinuté speciálně pro odbornou demontáž a ekologickou likvidaci, zajistí demontáž autovraku. Vozidlo bude kompletně rozebráno, jednotlivé části pak budou předány k další recyklaci. Skelet a všechny kovové části jsou poslány do hutí, kde se využívají pro výrobu železa. Stejně tak i plasty a ostatní druhy materiálů, které se dají dále využívat pro materiálovou recyklaci a výrobu nových výrobků.