3D animace ukazující princip fungování jaderných elektráren

Tato animace podrobně vysvětluje jaderné elektrárny a jak fungují. Jaderná elektrárna je tepelná elektrárna, ve které je zdrojem tepla jaderný reaktor. Jak je typické pro tepelné elektrárny, teplo se používá k výrobě páry, která pohání parní turbínu spojenou s generátorem, který vyrábí elektřinu.

Pára generovaná tge jaderným reaktorem se přivádí do parní turbíny a kondenzuje v kondenzátoru. Nyní se parní turbína otočí, aby poháněla elektrický generátor nebo alternátor, který je připojen k parní turbíně a tím vyrábí elektrickou energii. To je základní princip fungování jaderné elektrárny.

Jaderný reaktor je srdcem stanice. Ve své centrální části jádro reaktoru produkuje teplo díky jadernému štěpení. Tímto teplem se chladivo ohřívá, když je čerpáno reaktorem, a tím odebírá energii z reaktoru.

Teplo z jaderného štěpení se používá ke zvýšení páry, která prochází turbínami, které zase pohánějí elektrické generátory. Jaderné reaktory se obvykle spoléhají na uran jako palivo pro řetězovou reakci. . Hlavní těleso reaktoru je uzavřeno aktivní zónou reaktoru, reflektorem a tepelným stíněním.