Suchá voda: Nejpodivnější kapalina na Zemi

Suchá voda, neobvyklá forma „práškové kapaliny“, je emulze voda-vzduch, ve které jsou drobné kapičky vody, každá o velikosti zrnka písku, obklopeny písčitým křemičitým povlakem. Suchá voda se ve skutečnosti skládá z 95 % kapalné vody, ale povlak oxidu křemičitého zabraňuje kapkám vody, aby se spojily a přeměnily se zpět na kapalinu.

Podívejte se na video z Thoisoi2 – Chemické experimenty! kde se experimentuje se suchou vodou. Výsledkem je bílý prášek, který vypadá velmi podobně jako kuchyňská sůl. Mezi výzkumníky je také běžněji známá jako prázdná voda.

Také se objevila teorie, že suchá voda by mohla mít potenciální využití při konstrukci palivových článků pro automobily díky své schopnosti ukládat a stabilizovat velmi velká množství těkavých plynů a materiálů, aniž by je trvale vázala. Vzhledem ke své povaze je suchá voda klasifikována jako jako adsorpční materiál. Má mnoho potenciálních využití v oblastech, kde jsou vyžadovány nebo používány emulze.